GDPR PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER

HVAD ER FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER?

Er du i tvivl om, hvorvidt din virksomhed håndterer følsomme personoplysninger i din virksomhedsdrift, kan du herunder se hvilke kategorier af personoplysninger, der i følge GDPR kategoriseres som følsomme.

Det drejer sig om følgende oplysninger, der kan knyttes til enkeltpersoner:

Fagforeningsmedlemskab
Helbredsoplysninger
Race eller etnisk oprindelse
Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
Genetiske eller biometriske data
Seksuelle forhold eller seksuel orientering

Vær opmærksom på, at GDPR samtidig påskriver, at du så vidt muligt, skal undgå at behandle disse følsomme personoplysninger i dine systemer, herunder Hosting hos Ticom.


BEHANDLER DU FØLSOMME PERSONDATA?

Hvis du kan nikke genkendende til, at du benytter ét eller flere af ovenstående punkter i forbindelse med din virksomhedsdrift og brugen af din Hosting hos Ticom skal du muligvis have indskrevet, at du håndterer følsomme persondata i din databehandleraftale.

Hvis du for eksempel er behandler og har adgang til personers følsomme data, skal du forsøge at undgå at opbevare disse data på din Hosting hos os. Du skal med andre ord udvise forsigtighed med, hvad du noterer og hvor.

Undgå derfor, så vidt muligt, at skrive eller modtage information om ex. Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning via din hjemmeside – så kan du undgå at behandle følsomme personoplysninger via din Hosting.

Det vil derfor være de absolut færreste, der anvender Hosting, som skal tilføje Bilag A med personfølsomme data, når de godkender eller opdaterer deres databehandleraftale hos os.


SÅDAN KAN DU SE OG DOWNLOADE DIN DATABEHANDLERAFTALE

Du vil få brug for at opdatere din databehandleraftale, hvis du har ændret kontaktinformationer for din virksomhed, eller hvis der sker ændringer i forhold til, hvorvidt I håndterer følsomme personoplysninger.

Her har du muligheden for at se, opdatere og downloade databehandleraftalen

Det er vigtigt at du giver os besked hvis de f.eks begynder at behandle personfølsomme data på din Hosting hos os.Ticom

Scroll til toppen